มาตรฐานความปลอดภัย
Quality Assurance & Licence Quality Control
 
 

 
 
มาตรฐาน ISO 22000
 
มาตรฐาน ISO 22000 คือ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งใช้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 เป็นพื้นฐานและนำแนวคิดของ HACCP ที่ใช้กันอยู่ นำมารวมเข้าเป็นมาตรฐานกลุ่ม ระบบ ISO 22000 จะประกันความปลอดภัยของอาหารในทุกขั้นตอนหรือทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเลี้ยง การเพาะปลูก การแปรรูป การบรรจุ การขนส่ง จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค
 
ในปี 2005 Komatsu Suisan (Japan) ได้รับ ISO 22000 เป็นโรงงานด้านอุตสาหกรรม โรงงานแรกในประเทศญี่ปุ่นและเป็นโรงงานแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานนี้
 

 
มาตรฐาน HACCP
 
มาตรฐาน HACCP คือ มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันการเกิดอันตรายทางด้านสุขอนามัยที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ระบบนี้เป็นการค้นหาขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิต แล้วควบคุมอย่างเข้มงวด ทำให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นหรือจัดจำหน่ายได้อย่างมั่นใจ
 
ในปี 2010 Komatsu Suisan (Japan) ได้รับ HACCP
 
 
 
Copyrights © 2014 Komatsu Suisan (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.