บริษัท / โรงงาน
Komatsu Group
 
 
Thailand Office
 
ออฟฟิศ (สำนักงานใหญ่)
112  ซอยพึ่งมี  3  ถนนสุขุมวิท  93  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260
 
โรงงาน
6 หมู่ 3 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง
ชลบุรี 20170
 
 
Japan Office
 
ออฟฟิศ (สำนักงานใหญ่)
319-1231 1045-2 โทเมโช 
ฮิตาชิ-ซิตี้ อิบารากิ
 
ออฟฟิศโตเกียว
104-0045 6-13-3 ซึคิจิ โช-คุ โตเกียว
 
 
Copyrights © 2014 Komatsu Suisan (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.